Anne Liinamaa

Arkisto

Lapsiperheiden asemassa parantamisen varaa

Annen vaaliteemat eduskuntavaaleissa – 16. lokakuuta 2006

Porissa on jo useamman vuoden ajan toiminut Lapsiperheiden etujärjestön, LaPen, oma osasto. Olen Porin osaston varapuheenjohtaja ja yksi perustajäsenistä. Porin LaPen osasto on poliittisesti sitoutumaton, mutta joukossa toimii henkilöitä, jotka ovat poliittisessa toiminnassa aktiivisesti mukana. LaPe syntyi aikoinaan ’virtuaalihiekkalaatikon reunalla’, kun joukko porilaisia kotiäitejä tapasivat toisensa internetin Porinmammojen keskustelupalstalla. Keskusteluissa nousi esiin lapsiperheitä koskevia epäkohtia, joihin haluttiin puuttua. Päätettiin järjestää yhteisiä tapaamisia, joiden tuloksena perustettiin Lapsiperheiden etujärjestön Porin osasto, joka ryhtyi aktiivisesti ajamaan porilaisten lapsiperheiden etuja kuten korkeampaa kuntalisää. LaPen tavoitteena on myönteinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioihin ja sellaisten mahdollisuuksien avaaminen, joilla lisätään mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja. Toiminnan aluksi kukaan jäsenistä ei ollut sitoutunut mihinkään poliittiseen puolueeseen, mutta vähitellen muutamat aktiivijäsenet huomasivat, että politiikka on yksi hyvä keino ajaa lapsiperheiden etuja. Tällä hetkellä Porissa LaPen jäseniä toimii aktiivisesti ainakin kokoomuksessa, vihreissä ja vasemmistoliitossa, suurin osa jäsenistämme ei kuitenkaan ole sitoutunut mihinkään puolueeseen. LaPen Porin toiminta saatetaan välillä liittää virheellisesti jonkin puolueen toimintaan, vaikka toiminta on avointa kaikille lapsiperheiden eduista kiinnostuneille.

Ei kommentteja »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään