Anne Liinamaa

Arkisto

Porin kaupungin Verkossa Nyt! keskustelun kysymyksiä ja vastauksia

Annen vaaliteemat eduskuntavaaleissa – 8. lokakuuta 2008

Porin seudun Vihreät vastasivat kuntalaisten kysymyksiin Verkossa Nyt! keskustelussa 7.9. Tästä näet mitä vastasin tehtyihin kysymyksiin. Tutustu myös muiden ehdokkaiden vastauksiin sivulla www.pori.fi ja klikkaa kohtaa 2008 kuntavaalit 26.10.

 

 

Mitä mieltä olette perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja päivähoitotilanteen parantamiseksi ehdotetusta lasten kotihoidontuen maksamisen jatkamisesta kouluikään asti? Kannatatteko esim. 200 euroon suuruisen Pori-lisän maksamista niille, jotka jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan kunnes nuorin menee kouluun sen sijaan, että kuormittaisivat kunnallista päivähoitoa?
Lapsiperheiden puolesta

 

Anne Liinamaa: Jokaisella perheellä tulee olla oikeus valita miten haluaa lapsensa päivähoidon järjestettävän. Erilaisia päivähoitomuotoja tulisi tukea tasapuolisesti ja lasten kotihoidon tulisi olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Yksi hyvä keino tähän on kotihoidontuen kuntalisä, jota voitaisiin hyvin maksaa esim. juuri tämä ehdotettu 200 euroa siihen asti kunnes lapsi menee kouluun tai esikouluun.

 

Millaisia tavoitteita teillä on Porin talouden suhteen? Mitkä ovat painopistealueita? Mistä rahat saadaan näihin? Miten rahat riittävät, mistä vähennetään? Miten veroäyrin käy?
Kaupungin asukki

 

Anne Liinamaa: Kunnan peruspalveluista kuten sosiaali-, terveys ja koulutuspalveluista ei ole varaa tinkiä. Tulevaisuudessa vanhusten määrä tulee vielä lisääntymään. Tästä johtuen pidän mahdollisena, että veroprosenttia joudutaan tulevaisuudessa korottamaan.

 

15-18 -vuotiaat kokevat, ettei heillä ole mitään paikkaa missä kokoontua ja viettää aikaa iltaisin. Nuorisotalot ovat auki vain osan viikosta ja sulkeutuvat yhdeksältä, jonka jälkeen poliisi häätää nuoret yleisiltä paikoilta. Perjantain limudiskotkin on suunnattu nuoremmille. Tekemisen puute ajaa nuoret keksimään arveluttaviakin tapoja viihdyttää itseään. Mitä asialle tulisi tehdä?
Nuorten asialla

 

Anne Liinamaa: Vihreiden mielestä jokaisen, myös lasten ja nuorten, on saatava vaikuttaa kotikatunsa, kaupunginosansa tai kylänsä asioihin. Päätöksenteossa on kuunneltava nuorisovaltuustoja. Nuorten omia mielipiteitä tulee kunnioittaa, kun heidän asioistaan päätetään. Tällöin voidaan nuorisotyötä kehittää oikeaan suuntaan. Nuorisotiloja tulisi lisätä ja kolmannen sektorin työtä tukea nuorten hyväksi. Valitettavaa on, että Porissa on vielä monia alueita, joissa ei ole ollenkaan omaa nuorisotilaa.

 

Määräaikasten työsuhteiden määrä on kovassa kasvussa. Mitä tilanteelle on tehtävissä?
Pätkätyöläinen

 

Anne Liinamaa: Kunnat ovat merkittäviä työnantajia, joiden tulee kantaa vastuu työntekijöistään. Kuntien on luovuttava esimerkiksi monien naisvaltaisten alojen kuten opettajien, kouluavustajien ja hoitajien pätkätöistä. Vihreiden mielestä työnantaja, joka antaa kesäksi kenkää, ei menesty kilpailussa vähenevästä työvoimasta.

 

 

Kysymys: Vastuuta sysätään aina muitten hartioille. Kuitenkin ilmastonmuutos on asia, mikä pitää ottaa vakavasti – niin yksityisten kuin yhteisöjen. Mitkä ovat kaupungin toimet tämän asian suhteen? Ja miten innostaa (vai pakottaa?) kaupunkilaisia mukaan talkoisiin?
Yhteisestä asiasta on kyse

 

Anne Liinamaa: Väite siitä, että vastuu sysätään aina muille, on aivan totta. Jokaisen kuntalaisen tulisikin miettiä mitä voisi tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Yksi helposti toteutettava keino on pyöräilyn lisääminen. Monet lyhyet matkat kuljetaan autolla, vaikka yhtä hyvin voisi pyöräillä tai kävellä. Myös päättäjät ovat tärkeässä roolissa puhuttaessa ilmastonmuutoksesta. Auto- ja ajoneuvoveroa pitäisi porrastaa päästöjen mukaan. Kunnille tulisi olla lakisääteinen velvoite osoittaa tonteille kävely- ja pyöräily-yhteys.

 

 

Mitä ajatuksia Porin yliopistokeskus teissä herättää? Missä määrin Porissa on mielestänne oivallettu keskuksen merkitys kaupungille?

 

Anne Liinamaa: Hienoa, että Poriin on saatu yliopistokeskus. Toimintaa tulee ehdottomasti tukea ja kehittää. Aikaisemmin yliopistokoulutukseen hakeutuvat nuoret ovat joutuneet muuttamaan pois Porista ja useimmat eivät ole palanneet takaisin. Nyt taas yliopistokeskus houkuttelee uutta väkeä Poriin, toivottavasti monet heistä jäävät Poriin pysyvästi.

 

 

Miten suhtaudutte SDP:n ehdottamiin ilmaisiin päivähoitopaikkoihin, ja miten yleensäkin suhtaudutte päivähoidon ylläpitämiseen? Onko teistä lapselle parempi, että lapsen hoitaa oma vanhempi kotona 7 -vuotiaaksi asti (kotihoidontuella)? Millä keinoin saataisiin isät myös hoitovastuuseen ja vanhemmat vuorottelemaan lapsen kotona hoitamisessa?
Anna-Leena Nieminen

 

Anne Liinamaa: Vihreät ovat puolustaneet nykyistä käytäntöä, jossa päivähoito on maksutonta niille, joiden tulot ovat pienimmät. Päivähoitomaksujen poistamisesta hyötyisivät eniten keski- ja hyvätuloiset perheet, koska he maksavat päivähoidosta eniten.
Mielestäni perheet itse ovat parhaita asiantuntijoita päättämään lastensa hoidosta. En halua asettaa kotihoitoa ja päivähoitoa vastakkain, molemmissa on omat hyvät puolensa. Pidän tärkeänä, että molemmat vanhemmat osallistuvat lapsensa hoitoon. Neuvolajärjestelmässä tulisi enemmän ottaa isät huomioon ja korostaa heidän rooliaan lasten hoidossa.

 

 

Mitä mieltä olette siitä, että tiedotusvälineiden mukaan Porin sos.dem. kaupunginhallitusryhmä näkee huonona sen ,että 1.kaupunginjohtaja toteaa olevansa kaikkien kaupunkilaisten ei vain demarien parasta ajatteleva ja sen mukaan toimiva ?
porilainen veronmaksaja

 

Anne Liinamaa: Olen iloinen siitä, että näistä asioista keskustellaan julkisesti. Kaupunginjohtaja on kaikkia kaupunkilaisia varten.

 

 

Huolestuttaako nukkuvien puolueen kasvaminen teitä? Mistä äänestysaktiivisuuden lasku mielestänne kertoo?
Zzz

 

Anne Liinamaa: Kyllä huolestuttaa! Äänestysaktiivisuuden lasku on todella harmillista. Jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on äänestysoikeus ja on valitettavaa, jos sitä ei haluta käyttää. Monet ovat pettyneet politiikkaan. Päätöksenteon pitäisi olla avointa ja kuntalaisten pitäisi saada tietää millä perusteella heidän asioistaan päätetään.

 

 

Maamme tappavinta tautia, alkoholismia, hoidetaan Porissa yhä lisääntyvällä medikalisaatiolla. Päihdehuollon määrärahat silti junnaavat paikallaan ja päihdestrategia on vitsi. Kunnon hoitojaksoja ei tehdä ja huumesodasta on tullut viivytystaistelua, pelkkää poliisin työtä. Irti huumeista ry ja muut ompeluseurat vastailevat joskus puhelimeen. Onko ’tuprutteleupuolueella’ tähän kantaa?
Johnny-Kai Forssell

 

Anne Liinamaa: Päihdehuoltoon satsaaminen on taatusti kannattava sijoitus. Mitä pidemmälle ongelmat etenevät sitä kalliimmaksi niiden hoito tulee.

 

 

Onko Porissa havaittavissa jokin selkeä epäkohta, johon vaalionnen niin salliessa puuttuisitte? Jos on, mikä?

Anne Liinamaa: Poliittiset virkanimitykset ovat jälleen nousseet otsikoihin. Kaupungin työntekijät tulee valita pätevyyden ei poliittisen kannan mukaan. Tähän epäkohtaan haluan vastaisuudessakin puuttua.

Ei kommentteja »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään