Anne Liinamaa

Suomeen ei pidä luoda lasten luokkayhteiskuntaa

Annen vaaliteemat eduskuntavaaleissa – 9. helmikuuta 2011 klo 11.31

Nimimerkki Lapsiköyhyys kuriin (SK 25.1.2011) kirjoitti tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta, lapsiperheiden köyhyyden lisääntymisestä. Samalla hän haastoi kaikki puolueet kertomaan kantansa opintotuen lapsikorotukseen.

Vihreät on tehnyt lapsipoliittisia linjauksia viime vuoden lopulla. Lapsipoliittisissa linjauksissa todetaan, että opiskelun ja vanhemmuuden yhteensovittaminen on vaativaa, eikä opiskelevalla vanhemmalla ole samanlaisia mahdollisuuksia työntekoon opintojen ohessa kuin lapsettomilla opiskelijoilla. Opintojen ja lasten yhteensovittamiseksi vihreät pitää tärkeänä opintotukeen tehtävän lapsikorotuksen käyttöönottoa ja opintotuen sitomista indeksiin.

Vihreät on hallituksessa saanut läpi jo vähimmäispäivärahan, lapsilisän, kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen sitomiset kuluttajaindeksiin. Lapsiperheiden taloudellista tilannetta on helpotettu nostamalla monia lapsiperheiden tukia joista merkittävimpänä vanhemmille maksettavien pienempien päivärahojen nosto samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa. Mahdollisuus maksuttomaan päivähoitoon säilytettiin ja samalla maksuttoman päivähoidon piiriin luettavien perheiden määrää laajennettiin.  Monia parannuksia on jo saatu aikaan, mutta työtä on edelleen jäljellä.

Yksinhuoltajaperheet ovat erityisessä riskissä joutua köyhyysloukkuun. Yksinhuoltajaperheiden työllisyysaste on laskenut 1990-luvun jälkeen kolmanneksella. Yksinhuoltajien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi yksinhuoltajien toimeentulotukinormia pitäisi korottaa ja toimeentulotuen harrastelisää kasvattaa. Nykyisen käytännön mukaan toimeentulotuesta vähennetään automaattisesti lapsilisät ja näin kymmenesosa lapsiperheistä jää ilman kaikille tarkoitettuja lapsilisiä. Suomeen ei pidä luoda lasten luokkayhteiskuntaa. Vaikka Suomi on vauraampi kuin koskaan, maassa on köyhiä lapsiperheitä enemmän kuin 10 vuotta sitten.

Perheen perustaminen merkitsee monille talouden romahtamista. Perheen perustamisesta ei kuitenkaan tule rangaista vaan siihen tulee kannustaa. Lapsiperheiden köyhyyden poistamisessa on kyse poliittisesta tahdosta

Kommentoi kirjoitusta tai lähetä seurantailmoitus (trackback) omalta sivustoltasi.

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään