Anne Liinamaa

Kyllä opettaja tietää!

Annen vaaliteemat eduskuntavaaleissa – 27. helmikuuta 2011 klo 18.04

Monet eduskuntavaaliehdokkaat ovat nostaneet kärkiteemoikseen tärkeät koulutukseen liittyvät kysymykset kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan tukemisen. Näiden tärkeiden teemojen lisäksi olen kaivannut keskustelua perusopetuksesta. Suomessa moni asia on hyvin ja olemme saaneet olla ylpeitä korkeatasoisesta perusopetuksesta, hyvistä oppimistuloksista ja opettajien korkeasta koulutustasosta.

Itseäni huolestuttaa lasten eriarvoistuminen, mikä näkyy myös koulumaailmassa. Suomeen on kovaa vauhtia tulemassa lasten luokkayhteiskunta, jos nykyistä kehitystä ei pysäytetä.

 Koulumaailmassa eriarvoisuudesta puhutaan, kun mietitään esimerkiksi erityisopetusta. Vallalla on kaksi erilaista näkemystä, toinen niistä on valtiollinen ja toinen koulun arkielämän taso. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin koulutuksen tasa-arvoisuudesta. Virallisesti Suomi on yhtynyt vaatimuksiin kouluintegraation toteuttamiseksi siten, että erityisluokat lakkautetaan ja erityisopetus sulautetaan yleisopetukseen. Nämä tavoitteet lisäävät paineita osoittaa poliittisella tasolla, että kouluintegraatio on meillä jo toteutunut tai että se ainakin edistyy koko ajan. Erityisopetuksella on kovat paineet osoittaa olemassaolonsa tarpeellisuus.

 Vastakkainasettelun toisena osapuolena ovat opettajat ja toisena osapuolena säästöihin pyrkivä kunta. Pyrkimys koulutuksen tasa-arvoisuuteen on ihanteellinen ja tavoiteltava arvo, mutta toteutuuko se sijoittamalla erityisopetuksen oppilaat yleisopetuksen ryhmiin. Koulun arjen tuntevat opettajat tietävät eteen tulevat haasteet. Integraation toteuttaminen ilman erityisjärjestelyjä merkitsee kaaosta ja tasa-arvon sijasta epäreilua kohtelua oppilaita kohtaan. Erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ei ole mahdollista huomioida suurissa luokissa yksilöllisesti. Integraation toteuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti pienemmät ryhmäkoot ja opettajien lisäkouluttamista työnantajan kustannuksella. Mutta ennen kaikkea se vaatii kohtuuttomia ponnistuksia oppilaalta, jonka pitää omiin kykyihinsä nähden pinnistellä kohtuuttomasti pärjätäkseen muiden tahdissa.

 Julkisiin menoihin kohdistuu kovia säästöpaineita. Säästöjä ei saa toteuttaa lasten tasapainoisen kasvun ja koulutuksen kustannuksella. Koulumaailman muutoksen parhaita asiantuntijoita ovat opettajat. Tämän sain itse huomata tehdessäni aloitetta oppituntien pituudesta. Porilaiset opettajat eivät innostuneet asiasta ja jälkeenpäin jäin harmittelemaan, että tein aloitteen pelkästään omien kokemusteni pohjalta. Työskennellessäni lähikunnassa laaja-alaisena erityisopettajana tämä uudistus toimi. Opettajat, nyt on paras aika vaikuttaa työhön, kun uusia päättäjiä valitaan. Vinkit koulumaailman kehittämiseksi ovat tervetulleita päättäjille, omaan työhön ja työympäristön kehittämiseen kannattaa antaa ideoita ja kannustaa päätöksenteossa mukana olevia toimimaan niiden mukaan.

Kommentoi kirjoitusta tai lähetä seurantailmoitus (trackback) omalta sivustoltasi.

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään