Anne Liinamaa

Annen eduskuntavaaliteemat 2011

OIKEUTTA IHMISILLE !

Oikeus koulutukseen

Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa oppilas – ja opiskelijahuoltoon on turvattava riittävät resurssit varhaisen puuttumisen turvaamiseksi. Peruskoulujen opetusryhmien enimmäiskoko on rajattava lailla.

Perus- ja lukiokoulutusta ei pidä arvioida ainoastaan työelämän tarpeiden perusteella. Hyvä ja yleissivistävä peruskoulutus on myös toimivan demokratian ja vilkkaan kansalasiyhteiskunnan elinehto.

Korkekoulutuksen alueellista sijoittumista on aina tarkasteltava valtakunnallisesti huomioiden alueellinen koulutustarve. Opinto-ohjauksen resursseja on lisättävä kaikilla opetusasteilla.

Oikeus tuntea itsensä tervetulleeksi!

Suomen tulee olla avoin myös muille kuin suomalaisille. Työperäistä maahanmuuttoa pitää edistää. Suomen ikärakenne muuttuu ja me tarvitsemme lisää ihmisiä tekemään työtä Suomeen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja kotouttaminen paranee, kun kaikille taataan riittävä suomen kielen opetus.

Suomen on tunnettava vastuunsa maailman pakolaisongelmasta. Suomen on sitouduttava kansainvälisiin sopimuksiin ja hoidettava oma osuutensa pakolaisten elämän turvaamisessa. Kiintiöpakolaisten määrää ei voida pienentää. Suomen  tulee välittää kaikkein heikoimmista sekä maan rajojen sisällä että niiden ulkopuolella. Maahanmuuttopolitikassa pitää olla toimivia ja reiluja ratkaisuja.

Suomeen tulevien odotetaan sitoutuvan demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja Suomen lainsäädäntöön. Kotouttamiseen tarvitaan kunnon resurssit ja siihen on panostettava kunnolla. Rasisimia ja syrjintää ei pidä hyväksyä.

Oikeus kuulua perheeseen!

Perheen käsite on laaja eikä aina merkitse perinteistä ydinperhettä. Tasa-arvo perheissä on myös miesten etuoikeus. Naisten asemaa työmarkkinolla tulee parantaa ja isille tulee antaa mahdollisuus olla enemmän lastensa kanssa. Vihreiden ajamassa mallissa vanhempainvapaista kuusi kuukautta on kiintiöity äidille, kuusi kuukautta toiselle vanhemmalle, ja kuusi kuukautta jaetaan vanhempien yhteisellä  päätöksellä.

Naisilla ja miehillä tulee olla aito tasa-arvo työelämässä, perheenlisäys koskee samalla tavalla mieten kuin naisten työnantajia, koska kustannukset jaetaan tasan.

Avioliittolaki tulee olla kaikille tasa-arvoinen niin, että kenenkään ei tarvitse pelätä syrjintää.

Oikeus saada reilua kohtelua!

Työelämän pitää olla reilua, pätkätöitä ei tule ketjuttaa. Pätkätyöntekijällä tulee olla oikeus kunnon lomiin: lyhyestä työsuhteesta ansaitaan suhteessa saman verran lomaa kuin pidemmästä.

Sosiaaliturvan tulee olla riittävän yksinkertaista. Ihmisiä ei tule nöyryyttää juoksuttamalla heitä tiskiltä toiselle. Perustulo on ratkaisu sosiaaliturvaan.

kommentoi kirjoitusta

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään