Anne Liinamaa

Vaaliteemat kuntavaaleissa 2008

Kunnan työntekijöiden valinnasta poliittisin perustein on luovuttava.

Työntekijöiden valinta kuuluu virkamiehille, ei poliittisin perustein valituille luottamushenkilöille.

Perusteettomien pätkätöiden karsiminen.

Porin kaupunki on tässä asiassa tällä hetkellä varoittava esimerkki ja esim. sosiaalipuolella ketjutetaan työsuhteita vuosi vuoden jälkeen.

Kunnat ovat merkittäviä työnantajia, joiden tulee kantaa vastuu työntekijöistään. Kuntien on luovuttava esimerkiksi monien naisvaltaisten alojen kuten opettajien, kouluavustajien ja hoitajien pätkätöistä. Työnantaja, joka antaa kesäksi kenkää, ei menesty kilpailussa vähenevästä työvoimasta.

Nuorten syrjäytymisen estämisen tehostamista: uusia keinoja ja lisää resursseja.

Koulu-uupumusta ja syrjäytymistä on ehkäistävä kouluterveydenhoitajilla, -psykologeilla ja -kuraattoreilla. Pienet ryhmäkoot päiväkodeissa ja kouluissa on fiksu investointi. Mielenterveyden pettäessä on apua saatava viipymättä. Kunnilla on keskeinen rooli sekä tasa-arvon että terveyden edistämisessä. Kaikkien päätösten terveysvaikutuksia pitäisi arvioida.

Nuorten psykiatriseen hoitoon pitää saada hoitotakuu

Tämän hetken tilanteen mukaan nuori voi joutua odottamaan kuukausia päästäkseen hoitoon, vaikka hän tarvitsisi hoitoa välittömästi.

kommentoi kirjoitusta

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään