Anne Liinamaa

Tasa-arvotyöryhmän vaaliteemat

VIHREIDEN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN VAALITEEMAT

Lähisuhdeväkivaltaa vastaan

Suomessa on syvään juurtunut, sukupolvelta toiselle kulkeva väkivallan perintö.
Erityisen yleistä on naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta. Joka väkivallanteko
jättää pysyvän vaikutuksen, se ilmenee monenlaisena psyykkisenä oirehtimisena ja
pahoinvointina. Kun lapset todistavat väkivallan tekoja, se ruokkii
väkivaltaisuutta. Lähisuhdeväkivaltaa pidetään edelleen Suomessakin
”yksityisenä” ja ”häpeällisenä” asiana, joka salataan. On aika murtaa väärä
miehinen malli. Joka kuntaan tulee saada toimiva väkivallan vastainen ohjelma.

Kaikkinainen esteettömyys on jokaisen etu!

Rakennusten ja julkisten ulkotilojen esteettömyyteen panostetaan ja tilanne
onkin kehittynyt parempaan suuntaan. Seuraavaksi on aika tarttua myös
sosiaaliseen esteettömyyteen. Yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet on uusittava
sellaisiksi, ettei sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto, vammaisuus
tai ihon väri luo esteitä sosiaaliseen kanssakäymiseen, asiointiin,
osallistumiseen yhteiskunnan toimintaan tai työuralla etenemiseen.

Suomi kuuluu muillekin kuin suomalaisille

Maahanmuuttajiemme vastaanottomäärät olisi saatava mahdollisimman nopeasti
Pohjoismaiselle tasolle, josta Suomi on jäänyt murheellisen paljon jälkeen.
Muuttajat ovat paitsi työvoimaa, myös inhimillisiä, sosiaalisia kontakteja
kaipaavia ihmisiä. Avain menestykseen uudessa kotimaassa on hyvä suomen kielen
taito. Haluaisimme nähdä kielitaitoisten muuttajien myös toimivan koulutustaan
vastaavissa tehtävissä. Lääkärin pitää saada muitakin kuin lähihoitajan töitä!

Uusi nimeämiskulttuuri

Kunnissa nimetään paljon luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tärkeä
edistysaskel oli, kun luottamushenkilöpaikat sukupuolikiintiöitiin. Kuitenkin
naisten osuus vaikkapa kunnanjohtajissa ja luottamuselinten puheenjohtajissa
on yhä pieni. Puolueisiin sitoutumattomat, joita valtaosa kansalaisista on,
kokevat myös syrjintää: heitä on kuntien johtavissa viranhaltijoissa
kohtuuttoman vähän. On määrätietoisesti pyrittävä sukupuolten tasavahvaan
osuuteen kuntien ylimmissä luottamus- ja virkamiespaikoissa sekä siihen, että
johtavien virkamiesten valinnassa asiantuntemus painaa puoluekirjaa enemmän.

kommentoi kirjoitusta

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään