Anne Liinamaa

Satakunnan vihreiden eduskuntavaaliohjelma 2011

Satakunnan vihreiden eduskuntavaaliohjelma 2011

Vihreiden perusajatus on kestävän kehityksen luominen sinne, missä ihmiset asuvat – maakuntiin. Uudessa vihreässä ja vireässä Satakunnassa on puhdasta luontoa ja hyvinvoivia, suvaitsevaisia ja onnellisia ihmisiä.

Me vaadimme:

   – Yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus on turvattava maakunnan koulutustason nostamiseksi ja maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi.
   – Satakunta on saatava raiteille.
   – Satakunnasta on tehtävä hajautetun ja uusiutuvan energiantuotannon mallimaakunta.
   – Laadukkaat ja alueellisesti tasapuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava kaikille.
  – Perustulo on otettava käyttöön kannustinloukkujen purkamiseksi ja sosiaaliturvan yksinkertaistamiseksi.

HYVINVOINTI JA PALVELUT

Yhteiskunnan reiluus mitataan arjen hyvinvoinnissa. Jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen arkeen. Terveyspalveluiden pitää olla kaikkien tavoitettavissa helposti, tasapuolisesti ja riittävän nopeasti. Erityisesti yhteiskunnassamme haavoittuvimmat eli palkkatyön ulkopuolella olevat tarvitsevat laadukkaita julkisia palveluita. Ongelmia on halvempaa ehkäistä ennalta kuin korjata jälkeenpäin.

KOULUTUS, SIVISTYS JA KULTTUURI

Vihreille koulutus ja sivistys ovat perusoikeuksia, joiden on oltava tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa kotitaustasta, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Laadukkaaseen koulutukseen on satsattava. Vihreät korostavat sekä ammatillisen että tieteellisen ja taiteellisen koulutuksen merkitystä. Satakunnan Vihreille on tärkeää maakunnan elinkeinorakenteen monipuolistaminen tarjoamalla satakuntalaisille nuorille opiskelumahdollisuuksia omassa maakunnassa ja satakuntalaisille työmarkkinoille työvoimaa – hyödyntäen yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

LIIKENNE SATAKUNNASSA

Satakunta on saatava raiteille ja tiiviimmin osaksi muuta Suomea. Sujuva liikkuminen maakunnan sisällä lisää maakunnan elinvoimaisuutta ja toimiva liikenneverkko muualle Suomeen on Satakunnan elinehto. Raideliikenteen väylä- ja päästövaikutukset ovat pienet ja kuljetuskapasiteetti ylivertainen maantieliikenteeseen verrattuna. Satakunnan valtateiden turvallisuuden lisääminen on myös tärkeää.

KESTÄVÄ KEHITYS, TALOUS JA ENERGIA

Vihreän talouden mittarina toimii hyvinvointi, ei raha. Perustulo takaa kaikille oikeudenmukaisen perusturvan. Uusiutuva energia tuo Satakuntaan työtä ja yrittämisestä tehdään helppoa. Vihreiden tavoitteena on monipuolinen energiantuotanto. Siihen kuuluvat hajautettu ja työllistävä bioenergian, tuulivoiman, metsähakkeen ja aurinko- ja maaenergian hyödyntäminen. Uusiutuvaan energiaan panostaminen tuo alueelle yrityksiä, työtä ja osaamista. Lisäydinvoimaa Satakuntaan ei tarvita. Perustulo tukee elämän muutoskohdissa ja parantaa mm. pätkätyöntekijöiden, opiskelijoiden sekä muiden pienituloisten taloutta. Yrittämisen aloittamisesta ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta on tehtävä helpompaa.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Sen torjumisen ja perinteisen luonnonsuojelun rinnalla Satakunnassa on kehitettävä kestävää ja innovatiivista maa- ja metsätaloutta. Haluamme suojella Suomen vesistöjä ja erityisesti Itämerta, joka on monelle satakuntalaiselle tärkeä virkistysalue ja josta moni saa elantonsa. Arvokkaita pohjavesiä ja harvinaisia luontotyyppejä on suojeltava. Satakunnasta on tehtävä puhtaan lähiruuan maakunta. Laadukkaita, aitoja raaka-aineita ja lähellä tuotettua luomuruokaa on tuettava, jotta ne saadaan helposti kaikkien saataville. Kouluissa ja päiväkodeissa on myös oltava tarjolla hyvää kasvis-, luomu- ja lähiruokaa.

SUVAITSEVAISUUS JA TASA-ARVO

Vihreiden uudessa Satakunnassa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Rasismia ja syrjintää ei hyväksytä. Meille kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Jokainen meistä voi olla oma itsensä – kunhan kunnioittaa toisten oikeutta samaan. Maahanmuuttoon liittyviä ongelmia tulee käsitellä ratkaisukeskeisesti eikä kärjistäen.

kommentoi kirjoitusta

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu sisään