Sari Nyberg-Tuominen

Yhdistystaustaani

OMAN YHDISTYKSENI JA LIITTONI TOIMINNASSA:

* vuodesta 1990 lähtien Satakunnan Lastentarhanopettajat ry:n hallituksen varsinainen jäsen sekä yhdistyksen sihteeri / jäsensihteeri ja toimin edelleen tässä luottamustoimessa

* olen toiminut vuonna 1989 ja 1990 Lastentarhanopettajaliiton ( LTOL:n ) edustajakokouksen edustajana ja koko 1990-luvun alkupuolen ollut LTOL:n liittovaltuuston varajäsen

* LTOL:n valtuuston varsinainen jäsen 1997 – 2000, 2001 – 2004 ja  2009-2013

* Lisäksi olen osallistunut useille liiton järjestämille kursseille sekä neuvottelupäiville

* LTOL:n hallituksen jäsen olen ollut  yhden kauden vuodesta 2005  kevääseen 2009

* Liiton järjestötyöryhmässä olen ollut koko hallituskauteni  ja 2010 jatkan edelleen, sääntötyöryhmän varajäsenenä ( kuitenkin kokouksissa paikalla ollen, varsinaisen ollessa estynyt ) 2007 -2008 sekä keskusvaalilautakunnan jäsen ja puheenjohtaja 2008-2009

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ:N TOIMINNASSA:

* Olen toiminut OAJ:n Porin paikallisyhdistys ry:n varajäsenenä sen perustamisesta lähtien vuodesta 1996, varsinaiseksi jäseneksi minut valittiin vuonna 2000, ja siitä lähtien olen toiminut myös yhdistyksen tiedottajana ja työvaliokunnan jäsenenä

* vuodesta 1998 olen edustanut satakuntalaisia lastentarhanopettajia OAJ:n Satakunnan aluetoimintakokeilussa, sittemmin koulutusyhteistyöryhmässä 2003 – 2004, lisäksi osallistunut koulutuksiin sekä järjestänyt satakuntalaisille lastentarhanopettajille vuosittain koulutuspäivän

* OAJ:n satakunnan alueverkoston lastentarhanopettajajäsen vuodesta 2005 lähtien edelleen tämän vuoden 2012 loppuun asti

* Oaj:n valtuuston varajäsen vuosina 1998 – 2002 ja 2002 – 2006, valtuuston varsinainen jäsen 2006 – 2010, 2010-2014

* OAJ:n järjestötoimikunnan jäsen 1.1.2005-31.7.2012, 1.8.2012  lähtien toimin varajäsenenä toimikunnassa

AKAVALAINEN TOIMINTA:

* AKAVA Satakunnan aluetoimikunnan jäsen sekä aluesihteeri ja työvaliokunnan jäsen vuosina 2001 – 2002, 2003 – 2004, 2005 – 2006, 2007 – 2009, 2010-2012

* Nordean palkansaajatoimikunnan jäsen vuodesta 2004 lähtien

OTSOLAN NUORET RY

*  kuulunut Otsolan nuoret ry:n johtokuntaan vuosina 2003 – 2008

VIHREIDEN KAUTTA SAAMANI LUOTTAMUSTOIMET:

* Porin kaupungin koulutuslautakunnan varajäsen vuonna 2009, jääviyden vuoksi jouduin jättämään paikkani lautakunnassa

* Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskus (liikekeskus) johtokunnassa 2008-2012

* Pormestarinluodon lastentalon johtokunnassa 2008-2012

* Lisäksi olen hoitanut Porin vihreiden vaalitoimikunta- ja vaalilautakuntapaikkajaot eri vaaleissa, ollut vaaleja valmistelevassa toimikunnassa sekä vaalipiirilautakunnan jäsenenä viimeisen 4 vuoden ajan vaalien aikoihin

Kommentoi kirjoitusta tai lähetä seurantailmoitus (trackback) omalta sivustoltasi.

Kommentoi kirjoitusta

Voit käyttää kommentissa seuraavia XHTML-tageja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Log in