Tietoja yhdistyksestä

Satakunnan Vihreät ry on Vihreän liiton Satakunnan piirijärjestö. Sen jäseniä ovat satakuntalaiset paikallisyhdistykset. Piirijärjestö toimii linkkinä puoluejohdon ja paikallisten toimijoiden välillä. Se huolehtii satakuntalaisten äänen kuulumisesta puolueen sisällä sekä edistää vihreiden arvojen jalkauttamista Satakunnan alueella.

Piirijärjestö nimeää edustajat maakunnallisiin luottamustoimiin Satakunnassa sekä edustuksen Vihreiden puoluehallitukseen ja -valtuuskuntaan. Piirijärjestö organisoi myös Vihreiden osallistumisen eduskuntavaaleihin Satakunnassa.

Säännöt